ГОДИШНИ КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА

Ова е курс за ученици кои сакаат да се стекнат со основни знаења во германскиот јазик. Beste Freunde A1/1 се изучува во 50 часа по 60 минути. Во учебникот има 9 лекции. Во сите теми кои се опфатени во лекциите им се дава главна улога на младите, нивниот начин на живот и нивниот свет. Овој курс е ориентиран кон интерактивно и комуникативно учење каде учениците ги развиваат своите вештини за читање и разбирање, слушање и разбирање, пишување и зборување.


модул: возраст: ниво:

цена на

10% во
готово
8 рати
по:
вкупно часови: неделно
часови:
KIDA1.1 III - IV А1 8.000 7.200 1.000 50 часа по 60 мин. 2 х 60 мин.
KIDA1.2 VII А1.2 9.600 8.640 1.200 50 часа по 60 мин. 2 х 60 мин.
KIDA2.1 VIII A2.1 9.600 8.640 1.200 50 часа по 60 мин. 2 х 60 мин.
KIDA2.2 IX A2.2 9.600 8.640 1.200 50 часа по 60 мин. 2 х 60 мин.

Главни карактеристики:

Содржи 9 разновидни лекции поделени во 3 модули. На крајот на секој модул, учебникот ни нуди проектна работа, повторување на граматиката што се работела во тој модул и страни за повторување на стекнатото знаење.
Со учебникот доаѓа и работна тетратка со CD, во кое има текстови за слушање и интерактивни вежби.

Контакт податоци

Климент Охридски 35/3 7000 Битола

+389 47 221-336
+389 75 283 070

kontakt@cgjilievi.com