ПОЛУИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ и ИНДИВИДУАЛНИ КУРСЕВИ

ниво број на кандидати час цена неделно
часови
вкупно
часови
времетраење
A1/A2 1 кандидат 1 час х 45 мин. 7 евра 3 пати по 120 мин.
или
8 часа х 45 мин.
96 часа 12 недели
2 кандидати 5 евра по кандидат
3-4 кандидати 4 евра по кандидат
5-6 кандидати 3 евра по кандидат
7-8 кандидати 2.5 евра по кандидат

 

ниво број на кандидати час цена неделно
часови
вкупно
часови
времетраење
B1/B2 1 кандидат 1 час х 45 мин. 10 евра 3 пати по 120  мин.
или
8 часа х 45 мин.
112 часа 14 недели
2 кандидати 7 евра по кандидат
3-4 кандидати 6 евра по кандидат
5-6 кандидати 5 евра по кандидат
7-8 кандидати 4 евра по кандидат

 

ниво број на кандидати час цена неделно
часови
вкупно
часови
времетраење
C1/C2 1 кандидат 1 час х 45 мин. 15 евра 3 пати по 120 мин.
или
8 часа х 45 мин.
128 часа 16 недели
2 кандидати 10 евра по кандидат
3-4 кандидати 7 евра по кандидат
5-6 кандидати 6 евра по кандидат
7-8 кандидати 5 евра по кандидат

 

Контакт податоци

Климент Охридски 35/3 7000 Битола

+389 47 221-336
+389 75 283 070

kontakt@cgjilievi.com