ЗА ВОЗРАСНИ

модул: возраст: ниво: цена на
курс:
10% во
готово
8 рати
по:
вкупно часови: неделно
часови:
VA1 над 18 год. А1 14.000 12.600 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45)мин.
VA2 над 18 год. А2 14.000 12.600 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.
VB1 над 18 год. B1 14.000 12.600 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.
VB2 над 18 год. B2 14.000 12.600 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.

 

Контакт податоци

Климент Охридски 35/3 7000 Битола

+389 47 221-336
+389 75 283 070

kontakt@cgjilievi.com