Интензивен почетен онлајн курс по германски

ПОПУСТ ОД 20% НА ИНТЕНЗИВЕН ПОЧЕТЕН ОНЛАЈН КУРС ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА НИВОАТА А1.1 /А2.1

Настава посебно прилагодена според Вашите потреби која ја вршат високо квалификувани наставници по германски јазик. Фокусот на наставата е насочен кон усвојување на вештините: читАње, слушање, зборување и пишување и пренесување на граматиката на креативен и ефикасен начин за полесно изучување на германскиот јазик и постигнување на Вашите соништа.

Online курс по германски јазик

Имате потреба да го научите германскиот јазик но распоредот на Вашето работно време или работни обврски не ви дозволуваат да го направите тоа?

Ние ви нудиме решени за ONLINE курсеви по германски јазик според вашите потреби каде и да сте и во било кое време. Одберете термин и време кога вас најповеќе ви одговара и вашето учење на германскиот јазик може да започне.

Контакт податоци

Климент Охридски 35/3 7000 Битола

+389 47 221-336
+389 75 283 070

kontakt@cgjilievi.com