Услуги во ЦГЈ ИЛИЕВИ

Типови на курсеви по германски јазик

КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Германскиот јазик во нашиот центар можете да го изучувате според вашите потреби и намени. Можете да го изучувате во групи според вашето знаење или индивидуално доколку имате потреба за изучување на одредена материја... 

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДИ

ЦГЈ Илиеви врши овластени преводи на сите видови документи за вашите потреби, како од германски на македонски така и обратно. Исто така помагаме при пополнување на документи при аплицирање на работа и слично.

БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА

Во центарот на ЦГЈ Илиеви можете да ја користите библиотеката во која можете да ги најдете сите најнови содржини на книги, списанија како и видео и аудио материјали преку кои можете да го подобрите и збогатите вашиот речник на германски зборови. 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ

ЦГЈ „Илиеви“ нуди можност за организирање на специјализирани курсеви за лекари и медицински персонал. Сите лекари и медицински персонал, кои имаат потреба од изучување на германскиот јазик со цел на подобрување на истиот можат да се обратат во нашиот центар за повеќе детали...

Контакт податоци

Климент Охридски 35/3 7000 Битола

+389 47 221-336
+389 75 283 070

kontakt@cgjilievi.com